033e6d93251feb7207db96f6b59a82e6


Сьогодні у санаторії "Чайка" було проведено міжнародну конференцію з математичного моделювання МКММ 2017,  яка присвячена 100-річчу з дня народження Ю.О. Митропольського.
mkmm.org.ua

 

 

 ddecd6965372c421a1bd0cf1ea7affe0image016

 

Херсонський національний технічний університет

Українська асоціація з прикладної геометрії

Чорноморський національний університет ім. П. Могили (м. Миколаїв)

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара 

Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Institute of Nuclear Chemistry and Technology (Warsaw)

Брестський державний технічний університет (м. Брест)

Херсонська державна морська академія

Тематичні напрямки роботи конференції:

  1. Математичне моделювання фізичних і технологічних процесів і систем.
  2. Прикладна геометріята комп’ютерні технології.
  3. Прогнозування та запобіганнятехногенних і  екологічних катастроф.
  4. Інформаційні технології.
  5. Моделювання інформаційно-керуючих систем.

 

Фотозвіт конференції